Dyrektor: Renata Więzowska 23 sierpnia 2014. imieniny: Róża, Apolinary, Filip
  × strona główna
Zespół Szkół w Klonowej
tel. +48 43 820-84-18
zsz_klonowa@wp.pl
Kalendarz szkolny
Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 ze zm.)

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 ze zm.) – dalej r.o.r.s., dyrektor szkoły biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze uzależnionym od typu szkoły. Zarządzenie dodatkowego dnia wolnego następuje po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Na podstawie § 5 ust. 2  r.o.r.s. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone w dni:
- w dni sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
- w dni egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 
- w dni egzaminu maturalnego oraz pisemnego etapu  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
- w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach  o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
- inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

 

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

Ferie zimowe w roku szkolnym 2012/2013

Pytania do Dyrektora Odpowiedzi Dyrektora
 
SONDA
Dokąd wybierasz się na wakacje?
Nad morze
W góry
Do rodziny
Nigdzie się nie wybieram
Na mazury
zobacz wyniki

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA